خبر گزاری جوانان ایران - آینه

الحاق بندر استارا به اردبیل چرا به نفع مردم آستارا می باشد

تاریخ:چهارشنبه 29 فروردین 1397-12:17 ب.ظ

الحاق آستارا به اردبیل چرا به نفع مردم استارا می باشد.. با توجه به اینكه استان گیلان به خواسته مردم آستارا برای تاسیس فرمانداری ویژه استارا  و منطقه آزاد تجاری  آستارا  و وضعیت بندر چند منظوره ترتییب اثر نمی دهد بهترین گزینه الحاق به اردبیل است...:اادارستانی نویسنده و محقق و روز نامه نگار و فعال مدنی dardnews.ir


من با اینكه مخالف الحاق آستارا به اردبیل هستم.. اما اگر آستارا به اردبیل محلق شود اقتصاد و بندر آستارا شكوفا  می شود.. علل های  كه بعدا می نویسم اما چند نكته را می نویسم.. واقعا برایم جای سوال است بعضی ها ما می ترساند بابا الحاق یعنی تجزیه طلبی و.. در صورتیكه یان كذب محض است  مردئم اردبیل و‌اذربایجان عاشق ایران هستند و حتی خواستار الحاق  كشور اذربایجان به ایران هستند چون متعقد هستند آذربایجان متعلق به  ایران ..بعضی ها با این حرفها ما را قول زدند.. چه فرقی می كند آستارا عضو استان اردبیل باشد..اتفاقا الحاق آستاراب ه اردبیل مزایا زود و آینده نگری دارد...كه بعدا مشروحا خدمت شما خواهم نوشت.. توضیح اینكه آستارا در سال دهه سی جزو اردبیل بود كه بعدازآن  بخاطر نبود راه ارتباطی به اردبیلا برای  راحتی  و آسایش مردم آستارابه گیلان الحاق شد  و حالا دیگر  آستارا و اردبیل راه پیشرفته دارد و اگر آستارا به اردبیل الحاق شود.. از زیر كوه می توان جاده زد و فاصله اردبیل به استارا 9 دقیقه  می شود..در زمان طاغوت قرار بود این طرح اجرا شود ومطالعات و كارانجام وتصویب حتی بودجه تامین شد و چون انقلبا اسلامی شد و.. ماند ... و
بیشترین مراجعات مردم آستارا به اردبیل انجام می‌شود و حتی مردم برای درمان و خرید و تامین بسیاری از مایحتاج خود به دلیل مسافت کم  نیم  ساعت به اردبیل سفر می‌کنند به نظر می‌رسد مردم آستارا خود راغب هستند تا به اردبیل ملحق شوند که این الحاق به سود اردبیل نیز خواهد بود و اردبیل هم قادر خواهد شد تا به دریا و سواحل خزر اتصال پیدا کندو  با این الحاق آستارا از نظر اقتصاد و گردشگری و صنعت و بند ر به قطب كشوری تبدیل خواهد شد..

مزایا الحاق بندر آستارا به استان اردبیل  و الیته ملحق شدن آستارا به اردبیل نیازمند تامین شرایط است و باید زمینه مطلوب تحقق آن فراهم شودو اگر شرایط فراهم شود اردبیل ظرفیت و توان پوشش آستارا  را نیز دارد و می تواند نیازهای شهرسان آستارارا تامین کندو آستارا را تبدیل به قطب اقتصادی و گردشگری نماید.

 

1- اردبیل  و آذربایجان ایران به دریا راه ندارد و مسئولان اردبیل و اذربایجان ایران برای رونق این بندر سرمایه گذاری بی اندازه خواهند كرد بندر آستارا  به بزرگترین بنادرایران تبدیل خواهد شدو منطقه ازاد تجاری آستارا در مجلس تصویب خواهد شد... سرازیر شدن سرمایه آذربایجان و اردبیل به تنها بندر مرزی آذربایجان واردبیل اریان خواهد شد...

2-آستارا نیاز به تاسیس فرمانداری ویژه نخواهد داشت  چون اردبیل به استارا نیم ساعت راه است و كارهای اداری استانی براحتی انجام خواهد شد و دیگر نیاز نحواهد شد برای یك امضا  دو یا سه روز وقت بگذریم.. در عرض یكساعت برای كار اداری به اردبیل می رویم و بر می گردیم..و بیماران آستارا در عرض نیم ساعت در اردبیل بستری خواهند شد و نیاز نخواهد شد تا  چهار ساعت بیمار به رشت برسد می میمرد  با توجه ب نبود امكانات پزشكی دراستارا  این بیماران ما را نجات خواهد داد...

 

3-اقتصاد آستارا به سرازیر شدن سرمایه گذاران اردبیل و تبریز به قطب اقتصادی و گردشگری در ایران خواهد شد.

4-آستارا به منطقه آزادتجاری تبدیل خواهد شد به كمك نمایندگان مجلس  اردبیل و اذربایجان  آستارا به قطب گردشگری و اقتصادی در ایران خواهد شد و نمایندگان اردبیل با هماهنگی نمایندگان آذربایجان و زنجان و دیگر استانها  منطقه ازاد را در مجلس تصویب استارا به منطقه ازاد تبدیل خواهد شد نمایندگان گیلان تمایل ندارنند اسكله و بندر آستارا بزرگتر و رونق بگیرند  و از طرفی تا در استان گیلان هستیم چیزی بنام منطقه آزاد تصویب نخواهد شد و من چشمم از شروع بكا ر منطقه ویزه اقتصادی آستارا آب نمی خورد فقط اسما استار ا بندر ومنطقه ویزه خواهد شد...

5- وسایل خواراكی  و میوه و غذایی بدون عوارض استانی وارد آستارا خواهد شد و همانند استان اردبیل در استارا مواد غذایی و میوه و.. ارزان خواهد شد..

6- اشتغال زایی در استارا بخاطر سرمیاه گذاری و رسیدگی ویژه به وضعیت اقتصادی آستارا رونق خواهد یافت بطوریكه آستارا وارد كننده كارگر و كارمند بخاطر اشباع نیرو خواهد شد ..به جرات می توان گفت دیگر در آستارا بیكاری نمی ماند..

استان اردبیل به دریا راه ندارد و اگر آستارا به اردبیل محلق شود.. با پی گیریهای نماینده های آذربایجان و اردبیل  آستارا تبدیل به منطقه آزاد تجاری خواهد شد و بندر چند ر منظوره استارا وسعت پیدا خواهد  شد و تمام سر مایه گذاران آذربایجان و اردبیل دراستارا سر مایه گذاری خواهند نمود و آستارا به یك قطب گردشگری و اقتصادی در كل ایران خواهد شد... كه بقیه را بعدا می نویسم..اما من بعداز تحقیقات شخصی خودم را راضی كردم بهترین گزینه شكوفایی و پیشرفت‌ و تاسیس منطقه آزاد تجاری  الحاق آستارا به اردبیل است ..دیگر به تاسیس فرمانداری ویژه نخواهیم شد  چون اردبیل فاصله چندانی با آستارا ندارد ..نتیجه تحقیاتم بعداز تكمیل بعرض شما خواهم رساند..


7- راه اردبیل به آستارا به 9 دقیقه خواهد رسید با زدن جاده از داخل كوه با تونل.. كه زمان طاغوت مطالعه و حتی بودجه تامین شد اما انقلبا شد و فراموش شد و اگر آستارا به اردبیل الحاق شود مطمن هستم تونل آستارا به اردبیل از داخل كوه مسافت آستارا را از نیم ساعت هماكنون به 9 دقیقه تغییر خواهد داد..

 8- استان گیلان دوبندر مهم از جمله بندر چندمنظوره و منطقه آزاد دارد و بندر چمخاله هم به آن دار د اضافه می كند با اضافه شدن بندر چمخاله و تكمیل بندر منطقه ازاد تجاری آستارا  گیلان نیازی به بندر آستارا نخواهد بود وب رای سر مایه گذاران صرفه اقتصادی ندارد كه در بندرر استارا كه لایروب ندارد و استاندارنیست و همجنین دو اسكله كوچك بدون لایروب  ( صیادی را یك مقدار تغییر داد شده اسكله ) در صورتیكه بندر باید 24 ساعته لایروب كار كند اینها دیگر مسایل فنی است  و حتی بازرگانان آستارایی صرف اقتصادی دارنند دربندر‌انزلی یا بند منطقه آزاد تجاری انزلی پهلو بگیریند از طرفی بندر‌استارا انبار سر پوشیده ندار گیلان  بیشتر روزها بارانی است و از همه بدتر راه آهن  گیلان در انزلی تمام خواهد شد و تا خط آهن به استارابیاید سالها شاید عمر ما نرسد شاید آستارا بیاید  دیگر بعداز اینكه خط آهن به بندر منطقه آزاد انزلی بیاید بازرگان صرف اقتصادی را در انزلی خواهند دید... اما اگر آستارا به اردبیل محلق شود .. آستان اردبیل كل استانهای اذاربایجان به دریا راه ندارنند  اگر‌آستارا به اردبیل محلق شود با همین سرمایه گذاران اردبیلی و اذربایجانی ایران می شود  بندر 20 اسكله پیشرفته در استارا ساخت  و آستارا به قطب اقتصادی كشورتبدیل می شود

تحقیقات من در حال تكمیل است در صورت تكیمل به اطلاع عموم خواهد رسید..

اادارستانی نویسنده و محقق و روز نامه نگار و فعال مدنی dardnews.ir
سلام
منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل در در تاریخ93/11/07 در دولت تصویب شد و به مجلس تقدیم شده و در اینده ای نزدیک با تصویب منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل در مجلس این منطقه آزاد راه اندازی میشود .
که با الحاق استارا به منطقه آزاد اردبیل ، آستارا بصورت میانبر و بدون فوت زمان برای مراحل تصویب ، جزو منطقه آزاد میشود که هم به اهمیت این منطقه آزاد افزوده میشود و هم آستارا خودش منتفع میشود.
منطقه آزاد اردبیل از گمرک بیله سوار تا دامنه های سبلان و سرعین را شامل میشود که چون این منطقه ازاد ، بندر ندارد با الحاق آستارا به این منطقه آزاد هم بندر گسترش می یابد و این منطقه آزاد در زمان کوتاهی جزو پیشرفته ترین مناطق ازاد کشور میشود
و جایی میشود که در عرض یک ساعت هم اسکی روی برف انجام داد و هم از ابهای گرم در کنار یخجالهای طبیعی استفاده کرد و هم از جنگلهای بکر حیران استفاده نمود و بالاخره در دریا نیز شنا کرد
چنین منطقه ای حقیقتا یک منطقه بی نظیر در جهان میشود
که تنها راه تحقق آن ، الحاق استارا به منطقه آزاد اردبیل است که سیل گردشگران خارجی به این منظقه آزاد سرازیر میشود و موجب رشد و شکوفایی این منطقه آزاد خواهد شد

ارسالی توسط یكی از كاربران آستارایی

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
canadian pharmacies online
چهارشنبه 7 اسفند 1398 10:42 ب.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesprofmeds.com/">online pharmacy canada</a>
http://canadianpharmaciesprofmeds.com/
<a href=http://canadianpharmaciesprofmeds.com/>legitimate online pharmacies</a>
eajrca
سه شنبه 6 اسفند 1398 04:54 ب.ظ
zjfyof marion county mental health <a href="UR"L>social media mental health</a> masters in mental health counseling
shasta county mental health <a href="http://menta1health.com/">qualified mental health professionals</a>
mental health tech salary
zqgmxkBX
دوشنبه 5 اسفند 1398 11:56 ق.ظ
are police reports public record <a href=http://publicrecordscheckusa.com/>how to search facebook for a phone number</a> the truth background check awkwjx <a href="http://publicrecordscheckusa.com/">check marriage records</a>
txtiix
دوشنبه 5 اسفند 1398 04:46 ق.ظ
wulgwk <a href="http://sildena2020usa.com/">cialis viagra</a> drugs med com
<a href="UR"L>canadian viagra online</a> ed medication
muwftfBX
یکشنبه 4 اسفند 1398 02:11 ق.ظ
reverse cell phone lookup free name no charge <a href=http://publicrecordscheckusa.com/>find people in china</a> md judiciary search ebekit <a href="http://publicrecordscheckusa.com/">reverse word lookup</a>
cialis online
جمعه 2 اسفند 1398 09:41 ب.ظ
how do you take liquid tadalafil [url=http://buyscialisrx.com/]buy
generic cialis[/url] tadalafil in natura dove si trova cheap cialis tadalafil torrinomedica tadalafil 5 mg torrinomedica http://buyscialisrx.com/ tadalafil dosis
maxima
canadian online pharmacy
پنجشنبه 1 اسفند 1398 12:32 ب.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesprofmeds.com/">no prior prescription required pharmacy</a>
http://canadianpharmaciesprofmeds.com/
<a href=http://canadianpharmaciesprofmeds.com/>best online pharmacies canada</a>
canadian pharmacy
پنجشنبه 1 اسفند 1398 09:34 ق.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesprofmeds.com/">pharmacy without dr prescriptions</a>
http://canadianpharmaciesprofmeds.com/
<a href=http://canadianpharmaciesprofmeds.com/>canadian pharmacies that ship to us</a>
canadian pharmacies
پنجشنبه 1 اسفند 1398 07:43 ق.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesprofmeds.com/">online pharmacy canada</a>
http://canadianpharmaciesprofmeds.com/
<a href=http://canadianpharmaciesprofmeds.com/>safe online pharmacies in canada</a>
fajhbt
پنجشنبه 1 اسفند 1398 01:47 ق.ظ
sipswg <a href="http://sildena2020usa.com/">do you need a prescription for viagra in canada</a> best online pharmacy cialis
<a href="UR"L>canadian cheap viagra</a> canadian pharmacy generic viagra
Molly Russell
چهارشنبه 30 بهمن 1398 04:53 ق.ظ
Thanks for sharing such an article with. I found it very helping and it actually worked for me. Keep it up with your job.
Molly Russell
چهارشنبه 30 بهمن 1398 04:53 ق.ظ
Thanks for sharing such an article with. I found it very helping and it actually worked for me. Keep it up with your job.
Molly Russell
چهارشنبه 30 بهمن 1398 04:53 ق.ظ
Thanks for sharing such an article with. I found it very helping and it actually worked for me. Keep it up with your job.
Molly Russell
چهارشنبه 30 بهمن 1398 04:53 ق.ظ
Thanks for sharing such an article with. I found it very helping and it actually worked for me. Keep it up with your job.
Molly Russell
چهارشنبه 30 بهمن 1398 04:53 ق.ظ
Thanks for sharing such an article with. I found it very helping and it actually worked for me. Keep it up with your job.
Molly Russell
چهارشنبه 30 بهمن 1398 04:53 ق.ظ
Thanks for sharing such an article with. I found it very helping and it actually worked for me. Keep it up with your job.
Molly Russell
چهارشنبه 30 بهمن 1398 04:53 ق.ظ
Thanks for sharing such an article with. I found it very helping and it actually worked for me. Keep it up with your job.
Molly Russell
چهارشنبه 30 بهمن 1398 04:53 ق.ظ
Thanks for sharing such an article with. I found it very helping and it actually worked for me. Keep it up with your job.
Molly Russell
چهارشنبه 30 بهمن 1398 04:53 ق.ظ
Thanks for sharing such an article with. I found it very helping and it actually worked for me. Keep it up with your job.
Molly Russell
چهارشنبه 30 بهمن 1398 04:53 ق.ظ
Thanks for sharing such an article with. I found it very helping and it actually worked for me. Keep it up with your job.
nike free tr 8 premium. womens training shoe. 100. prev
چهارشنبه 30 بهمن 1398 01:08 ق.ظ
<a href="http://www.pittsburghlocationsound.com/shoes_fi17/naisten-keng%c3%a4t-fashion-air-jordan-11-valkoinen-vaaleanpunainen-pap1g-nike-juoksukeng%c3%a4n-helppous-270073 ">naisten keng盲t fashion air jordan 11 valkoinen vaaleanpunainen pap1g nike juoksukeng盲n helppous 270073</a><a href="http://www.pittsburghlocationsound.com/shoes_fi18/nike-kd-8-lyst ">nike kd 8 lyst</a><a href="http://www.pittsburghlocationsound.com/shoes_fi19/cheap-quality-nike-air-jordan-3-womens-shoes-white ">cheap quality nike air jordan 3 womens shoes white</a><a href="http://www.pittsburghlocationsound.com/shoes_fi20/adidas-superstar-c-sneaker-toddler-little-kid ">adidas superstar c sneaker toddler little kid</a>
nike free tr 8 premium. womens training shoe. 100. prev http://www.goodcookingclub.com/shoes_fi34/nike-free-tr-8-premium.-womens-training-shoe.-100.-prev
como la mayor铆a basketball zapatos 2017 zapatillas nike jordan illusion hombres midnight navy midnight
چهارشنبه 30 بهمن 1398 01:08 ق.ظ
<a href="http://www.ceremonyfilmservices.com/shoes_at21/nike-air-footscape-nm-uk10-5-852629-001 ">nike air footscape nm uk10 5 852629 001</a><a href="http://www.ceremonyfilmservices.com/shoes_at22/used-mens-nike-air-jordan-vi-6-retro-black-varsity-red-2009-ed-384664-061-sz ">used mens nike air jordan vi 6 retro black varsity red 2009 ed 384664 061 sz</a><a href="http://www.ceremonyfilmservices.com/shoes_at23/nike-air-jordan-1-city-of-flight-release-date-price-more-info ">nike air jordan 1 city of flight release date price more info</a><a href="http://www.ceremonyfilmservices.com/shoes_at24/nike-air-jordan-xx8-se-schwarz-grau-basketball-schuhe-nike-ganz-schwarz ">nike air jordan xx8 se schwarz grau basketball schuhe nike ganz schwarz</a>
como la mayor铆a basketball zapatos 2017 zapatillas nike jordan illusion hombres midnight navy midnight http://www.usakgelisimpark.com/shoes4/como-la-mayor%c3%ada-basketball-zapatos-2017-zapatillas-nike-jordan-illusion-hombres-midnight-navy-midnight
sant nike kd vi basketskor herr svarta ljusgr枚na mango jugimsfu importerats fr氓n utlandet nike skor billigt vita nike rea nya produkter
چهارشنبه 30 بهمن 1398 01:07 ق.ظ
<a href="http://www.blenderbrood.com/shoes_be1/adidas-y-3-mens-byw-bball-sneakers-white-black ">adidas y 3 mens byw bball sneakers white black</a><a href="http://www.blenderbrood.com/shoes_be10/adidas-womens-adilette-cf-armad-athletic-slide-sandals-black-tech-rust-white-7 ">adidas womens adilette cf armad athletic slide sandals black tech rust white 7</a><a href="http://www.blenderbrood.com/shoes_be11/rare-nike-sb-dunk-low-pushead-qs-uk11-us12 ">rare nike sb dunk low pushead qs uk11 us12</a><a href="http://www.blenderbrood.com/shoes_be12/nike-free-5.0-v4-chaussures-running-femme-peach-rose-argent-511281-082-nike ">nike free 5.0 v4 chaussures running femme peach rose argent 511281 082 nike</a>
sant nike kd vi basketskor herr svarta ljusgr枚na mango jugimsfu importerats fr氓n utlandet nike skor billigt vita nike rea nya produkter http://www.mrsmoneypound.com/shoes17/sant-nike-kd-vi-basketskor-herr-svarta-ljusgr%c3%b6na-mango-jugimsfu-importerats-fr%c3%a5n-utlandet-nike-skor-billigt-vita-nike-rea-nya-produkter
nike revolution gs jr lasten
چهارشنبه 30 بهمن 1398 01:07 ق.ظ
<a href="http://www.wigglytoeskidsyoga.com/shoes_at25/air-jordan-6-retro-sport-blue-gs-size-online-1 ">air jordan 6 retro sport blue gs size online 1</a><a href="http://www.wigglytoeskidsyoga.com/shoes_at26/air-jordan-13-bred-black-true-red ">air jordan 13 bred black true red</a><a href="http://www.wigglytoeskidsyoga.com/shoes_at27/jordan-12-nylon-for-sale ">jordan 12 nylon for sale</a><a href="http://www.wigglytoeskidsyoga.com/shoes_at28/jordan-6-black-cat-air-jordan-6-retro-bg-schwarz-cat-schwarz ">jordan 6 black cat air jordan 6 retro bg schwarz cat schwarz</a>
nike revolution gs jr lasten http://www.thebratcats.com/shoes_fi10/nike-revolution-gs-jr-lasten
ryadby
سه شنبه 29 بهمن 1398 05:44 ب.ظ
canadian drugs cialis <a href=https://connorbroussard7472.page.tl/Household-Pursuits-That-Will-Have-The-Whole-Family-Living-More-healthy.htm?forceVersion=desktop>canadian drug store</a> cialis canada price generic viagra india pharmacy
<a href="https://myspace.com/cyclehelen47">canadian drugstore viagra</a> cost medications
https://awakening.com.au/members/silkdomain61/activity/128622/
tadalafil 20mg
Paula Robinson
سه شنبه 29 بهمن 1398 02:12 ب.ظ
Awesome! This might be by far the most useful thing on the matter I have ever come across. Many thanks for your effort.
Paula Robinson
سه شنبه 29 بهمن 1398 02:12 ب.ظ
Awesome! This might be by far the most useful thing on the matter I have ever come across. Many thanks for your effort.
Paula Robinson
سه شنبه 29 بهمن 1398 02:11 ب.ظ
Awesome! This might be by far the most useful thing on the matter I have ever come across. Many thanks for your effort.
Paula Robinson
سه شنبه 29 بهمن 1398 02:11 ب.ظ
Awesome! This might be by far the most useful thing on the matter I have ever come across. Many thanks for your effort.
Paula Robinson
سه شنبه 29 بهمن 1398 02:11 ب.ظ
Awesome! This might be by far the most useful thing on the matter I have ever come across. Many thanks for your effort.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logoساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو