خبر گزاری جوانان ایران - آینه

اعلامیه جهانی حقوق بشر

تاریخ:چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397-05:37 ب.ظ

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر
این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استانده ی مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین المللی تلاش کند تا [همواره] بازشناسی مؤثر و دیده بانی جهانی [این حقوق ] را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها [تحصیل و] تأمین نماید.• ماده ی ۱

تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.

• ماده ی ۲

همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

• ماده ی ۳

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

• ماده ی ۴

هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.

• ماده ی ۵

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

• ماده ی ۶

هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

• ماده ی ۷

همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

• ماده ی ۸

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته اند.

• ماده ی ۹

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

• ماده ی ۱۰

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

• ماده ی ۱۱

۱. هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.

۲. هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

• ماده ی ۱۲

هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.

• ماده ی ۱۳

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه ای] درون مرزهای مملکت است. ۲. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.

• ماده ی ۱۴

۱. هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.

۲. چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.

• ماده ی ۱۵

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.

۲. هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.

• ماده ی ۱۶

۱. مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.

۲. عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.

۳. خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله ی جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.

• ماده ی ۱۷

۱. هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد.

۲. هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.

• ماده ی ۱۸

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

• ماده ی ۱۹

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

• ماده ی ۲۰

۱. هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.

۲. هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.

• ماده ی ۲۱

۱. هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.

۲. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.

۳. اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

• ماده ی ۲۲

هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد.

• ماده ی ۲۳

۱. هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.

۲. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.

۳. هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.

۴. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.

• ماده ی ۲۴

هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است.

• ماده ی ۲۵

۱. هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.

۲. دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.

• ماده ی ۲۶

۱. آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد.

۲. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.

۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.

• ماده ی ۲۷

۱. هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونه های مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره مند شود.

۲. هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.

• ماده ی ۲۸

هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین المللی است که در آن حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجرائی گردد.

• ماده ی ۲۹

۱. هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه ی او میسر می گردد، مسئول است.

۲. در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می بایست تنها زیر محدودیت هایی قرار گیرد که به واسطه ی قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه ی اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردمسالار تأمین گردد.

۳. این حقوق و آزادی ها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدف ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.

• ماده ی ۳۰

در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد[۳].
-------------------------

والسلام

مدیر سایت روز نامه الكترونیكی درد نیوز –ااد

astarao@yahoo.com/09119812795
رو زنامه الكترونیكی آستارا نیوز - آینا / دکتر محمدعلی اسلامی / مهندس محمدرضا اسلامی / مهندس سیامک آستارایی / سارا هالو /پپام هالو/كورش کبیر -/09119812795astarao@yahoo.com
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
https://pkfslovo.ru/kredit/
پنجشنبه 29 فروردین 1398 10:10 ب.ظ
スーパーコピー業界超人気のブランドコピー時計
https://www.deadvocatenwijzer.nl
پنجشنبه 29 فروردین 1398 10:09 ب.ظ
ブランドコピー
http://pylerome.com/node
شنبه 17 فروردین 1398 12:22 ب.ظ
シュプリーム コピー Tシャツ_SUPREME スーパーコピー ブランド スリッパサンダルコピー メンズと レディースのブランド 服
womens nike roshe run slip blue purple
شنبه 18 اسفند 1397 03:56 ق.ظ
<a href="http://www.thecnpexchange.top/29/lebron-11-on-sale-kids-jordans-1-woman ">lebron 11 on sale kids jordans 1 woman</a><a href="http://www.thecnpexchange.top/3/sneakers-release-july-28-30-2016 ">sneakers release july 28 30 2016</a><a href="http://www.thecnpexchange.top/30/where-to-buy-old-air-max-tailwinds ">where to buy old air max tailwinds</a><a href="http://www.thecnpexchange.top/31/blanc-gris-ciel-bleu-bonne-qualit-chaussures-nike-hyperdunk-2015 ">blanc gris ciel bleu bonne qualit chaussures nike hyperdunk 2015</a>
womens nike roshe run slip blue purple http://www.reisterstownautobody.top/34/womens-nike-roshe-run-slip-blue-purple
nike wmns dunk high skinny deep burgundy matte silver sail
شنبه 18 اسفند 1397 03:56 ق.ظ
<a href="http://www.dragonflyinterp.top/13/plum-fog-coats-the-nike-air-max-plus-satin ">plum fog coats the nike air max plus satin</a><a href="http://www.dragonflyinterp.top/14/womens-nike-air-max-tailwind-7-blue-orange ">womens nike air max tailwind 7 blue orange</a><a href="http://www.dragonflyinterp.top/15/womens-asics-gel-noosa-tri-9-yellow-black ">womens asics gel noosa tri 9 yellow black</a><a href="http://www.dragonflyinterp.top/16/nike-air-jordan-1-mid-grey-blue ">nike air jordan 1 mid grey blue</a>
nike wmns dunk high skinny deep burgundy matte silver sail http://www.castle-st-john.com/34/nike-wmns-dunk-high-skinny-deep-burgundy-matte-silver-sail
gray and blue air max 95
شنبه 18 اسفند 1397 03:56 ق.ظ
<a href="http://www.condatapool.top/17/nike-air-max-lunar-moon-buy-nike-air-max-lunar90-sp-moon-landing ">nike air max lunar moon buy nike air max lunar90 sp moon landing</a><a href="http://www.condatapool.top/18/nike-dunk-high-white-gridiron ">nike dunk high white gridiron</a><a href="http://www.condatapool.top/19/nike-free-og-crimson ">nike free og crimson</a><a href="http://www.condatapool.top/2/retro-jordan-collection-for-sale ">retro jordan collection for sale</a>
gray and blue air max 95 http://www.clubdelacepa.top/21/gray-and-blue-air-max-95
nike blazer low raspberry
شنبه 18 اسفند 1397 03:56 ق.ظ
<a href="http://www.arishomesqlinenergy.top/20/nike-tiempo-5-original ">nike tiempo 5 original</a><a href="http://www.arishomesqlinenergy.top/21/nike-air-presto-essential-trainers ">nike air presto essential trainers</a><a href="http://www.arishomesqlinenergy.top/22/nike-sb-lunar-stefan-janoski-mid-shield-on-feet ">nike sb lunar stefan janoski mid shield on feet</a><a href="http://www.arishomesqlinenergy.top/23/nike-dunk-sky-hi-grey-wmns-nike-dunk-sky-hi-essential-bone ">nike dunk sky hi grey wmns nike dunk sky hi essential bone</a>
nike blazer low raspberry http://www.teepeeproductions.com/201410/nike-blazer-low-raspberry
nike air max bw womens pink black
شنبه 18 اسفند 1397 03:56 ق.ظ
<a href="http://www.golffitnessplace.top/29/air-max-2012-popped ">air max 2012 popped</a><a href="http://www.golffitnessplace.top/3/supreme-public-enemy ">supreme public enemy</a><a href="http://www.golffitnessplace.top/30/nike-air-force-1-mid-white-orange-nike-air-force-1-mid-07-hot-lava ">nike air force 1 mid white orange nike air force 1 mid 07 hot lava</a><a href="http://www.golffitnessplace.top/31/nike-air-max-american-cheap-nike-air-max ">nike air max american cheap nike air max</a>
nike air max bw womens pink black http://www.marydesigns.net/1/nike-air-max-bw-womens-pink-black
zebra print 5s jordans for sale
شنبه 18 اسفند 1397 03:56 ق.ظ
<a href="http://www.timecertify.com/14/nike-max-2013-sunset ">nike max 2013 sunset</a><a href="http://www.timecertify.com/15/best-place-to-buy-real-air-jordans-best-place-to-buy-engagement-rings ">best place to buy real air jordans best place to buy engagement rings</a><a href="http://www.timecertify.com/16/all-black-mens-nike-air-max-all-black-mens-nike-free-4.0 ">all black mens nike air max all black mens nike free 4.0</a><a href="http://www.timecertify.com/17/nike-blazer-high-red-2017-nike-blazer-high-top-shoes-for-women-suede-red-white ">nike blazer high red 2017 nike blazer high top shoes for women suede red white</a>
zebra print 5s jordans for sale http://www.benenden-extra.top/36/zebra-print-5s-jordans-for-sale
nike blazer vintage floral
شنبه 18 اسفند 1397 03:55 ق.ظ
<a href="http://www.marydesigns.net/32/air-jordan-13-sneaker-air-jordan-13-release-dates ">air jordan 13 sneaker air jordan 13 release dates</a><a href="http://www.marydesigns.net/33/nike-air-max-courtballistec-4.3-limited-edition ">nike air max courtballistec 4.3 limited edition</a><a href="http://www.marydesigns.net/34/nike-air-max-lebron-vii-7-mvp-retail-release-version ">nike air max lebron vii 7 mvp retail release version</a><a href="http://www.marydesigns.net/35/adidas-ultra-boost-icy-blue-womens-release-date ">adidas ultra boost icy blue womens release date</a>
nike blazer vintage floral http://www.fanta-2.org/201609/nike-blazer-vintage-floral
top 10 kicks you can rock for st. patrick s day
شنبه 18 اسفند 1397 03:55 ق.ظ
<a href="http://www.globalfit121.top/7/nike-air-max-tailwind-7-womens-red-sky-blue ">nike air max tailwind 7 womens red sky blue</a><a href="http://www.globalfit121.top/8/womens-nike-kobe-9-pink-grey ">womens nike kobe 9 pink grey</a><a href="http://www.globalfit121.top/9/nike-pullover-hoodies ">nike pullover hoodies</a><a href="http://www.glynndevinsspeakersprogram.top/1/nike-lunar-force-1-ns-red ">nike lunar force 1 ns red</a>
top 10 kicks you can rock for st. patrick s day http://www.gurumillionaire.com/16/top-10-kicks-you-can-rock-for-st.-patrick-s-day
air jordan xii retro 2012
شنبه 18 اسفند 1397 03:55 ق.ظ
<a href="http://www.googlehelpoutexperts.com/201510/nike-free-inneva-photo-blue ">nike free inneva photo blue</a><a href="http://www.googlehelpoutexperts.com/201511/nike-air-max-hyperdunk-2010-green ">nike air max hyperdunk 2010 green</a><a href="http://www.googlehelpoutexperts.com/201512/nike-dunk-sb-walk-of-fame ">nike dunk sb walk of fame</a><a href="http://www.googlehelpoutexperts.com/201601/mens-supra-skytop-sky-blue-yellow ">mens supra skytop sky blue yellow</a>
air jordan xii retro 2012 http://www.learningpathwayspreschool.club/27/air-jordan-xii-retro-2012
nike air max 90 ice wolf gray
شنبه 18 اسفند 1397 03:55 ق.ظ
<a href="http://www.eluremarketing.com/17/air-max-1-fuse-reflective ">air max 1 fuse reflective</a><a href="http://www.eluremarketing.com/18/jordan-online-sale-for-women-jordan-online-store-2013 ">jordan online sale for women jordan online store 2013</a><a href="http://www.eluremarketing.com/19/nike-air-max-lebron-8-grey-white-volt ">nike air max lebron 8 grey white volt</a><a href="http://www.eluremarketing.com/2/nike-air-max-dynasty-mens-shoes-nike-2016-spring-summer-mens-air-max-dynasty-msl-819150-1512-sneakers-shoes-shoes-air-max ">nike air max dynasty mens shoes nike 2016 spring summer mens air max dynasty msl 819150 1512 sneakers shoes shoes air max</a>
nike air max 90 ice wolf gray http://www.creatingtogetherparkdalefrp.top/29/nike-air-max-90-ice-wolf-gray
nike lebron 13 xiii bhm noir or violet
شنبه 18 اسفند 1397 03:54 ق.ظ
<a href="http://www.texasgreenfest.top/10/lebron-12-oreo ">lebron 12 oreo</a><a href="http://www.texasgreenfest.top/11/nike-air-max-90-ultra-shanghai ">nike air max 90 ultra shanghai</a><a href="http://www.texasgreenfest.top/12/worst-air-jordans ">worst air jordans</a><a href="http://www.texasgreenfest.top/13/nike-air-max-tavas-pure-platinum-white-cool-grey-wolf-grey-nike-air-max-tavas-white-cool-grey-wolf-grey ">nike air max tavas pure platinum white cool grey wolf grey nike air max tavas white cool grey wolf grey</a>
nike lebron 13 xiii bhm noir or violet http://www.miniguide.net/6/nike-lebron-13-xiii-bhm-noir-or-violet
womens nike roshe run triangle green yellow
سه شنبه 16 بهمن 1397 12:54 ق.ظ
<a href="http://www.newloudamericans.top/32/jordan-flight-1-green-glow-jordan-flight-1-shoes ">jordan flight 1 green glow jordan flight 1 shoes</a><a href="http://www.newloudamericans.top/33/nike-kobe-8-yellow-purple ">nike kobe 8 yellow purple</a><a href="http://www.newloudamericans.top/34/nike-hyperdunk-2013-black ">nike hyperdunk 2013 black</a><a href="http://www.newloudamericans.top/35/mens-snkr-project-hollywood-casual-shoes ">mens snkr project hollywood casual shoes</a>
[url=http://www.simpleweightlossideas.com/32/womens-nike-roshe-run-triangle-green-yellow]womens nike roshe run triangle green yellow[/url]
where can i buy liberty x nike air max online
سه شنبه 16 بهمن 1397 12:53 ق.ظ
<a href="http://www.ehealth-business.com/39/kobe-bryant-first-nike-shoe-the-kobe-two-was-so-bad-kobe-himself-opted-to-not-wear-these-during-the-lakers-finals-run-that-year ">kobe bryant first nike shoe the kobe two was so bad kobe himself opted to not wear these during the lakers finals run that year</a><a href="http://www.ehealth-business.com/4/black-blue-foamposites ">black blue foamposites</a><a href="http://www.ehealth-business.com/40/nike-air-jordan-azure-4 ">nike air jordan azure 4</a><a href="http://www.ehealth-business.com/5/nike-shox-kaufen ">nike shox kaufen</a>
[url=http://www.markscarrott.top/23/where-can-i-buy-liberty-x-nike-air-max-online]where can i buy liberty x nike air max online[/url]
womens air jordan retro 7 pink yellow
سه شنبه 16 بهمن 1397 12:53 ق.ظ
<a href="http://www.asfotech.net/17/nike-air-max-360-hiking-nike-air-max-90 ">nike air max 360 hiking nike air max 90</a><a href="http://www.asfotech.net/18/black-and-red-nike-hoodie ">black and red nike hoodie</a><a href="http://www.asfotech.net/19/youth-wide-baseball-cleats ">youth wide baseball cleats</a><a href="http://www.asfotech.net/2/woman-s-nike-air-max-2009 ">woman s nike air max 2009</a>
[url=http://www.purethinks.com/23/womens-air-jordan-retro-7-pink-yellow]womens air jordan retro 7 pink yellow[/url]
nike air presto black utility
سه شنبه 16 بهمن 1397 12:52 ق.ظ
<a href="http://www.barclaycardmercuryprize.net/20/nike-jordan-flight-45-high-gs ">nike jordan flight 45 high gs</a><a href="http://www.barclaycardmercuryprize.net/21/nike-sportswear-all-court-leather-low ">nike sportswear all court leather low</a><a href="http://www.barclaycardmercuryprize.net/22/air-jordan-shoes-shop-cheap ">air jordan shoes shop cheap</a><a href="http://www.barclaycardmercuryprize.net/23/air-max-country-camo ">air max country camo</a>
[url=http://www.minneapolismakeup.com/201607/nike-air-presto-black-utility]nike air presto black utility[/url]
사설토토
شنبه 13 بهمن 1397 09:03 ق.ظ
most recommended website
red supreme mechanix gloves
سه شنبه 1 آبان 1397 06:40 ق.ظ
<a href="http://www.expert-comptable-tunisie.com/31/puma-clyde-hall-of-game-pack ">puma clyde hall of game pack</a><a href="http://www.expert-comptable-tunisie.com/32/air-jordan-4-retro-white ">air jordan 4 retro white</a><a href="http://www.expert-comptable-tunisie.com/33/brigetta-barrett-air-jordan-gold-collection ">brigetta barrett air jordan gold collection</a><a href="http://www.expert-comptable-tunisie.com/34/nike-lunar-swingtip-leather-shoes-nike-lunar-swingtip-leather-golf-shoes ">nike lunar swingtip leather shoes nike lunar swingtip leather golf shoes</a>
red supreme mechanix gloves http://www.itsaccounts.com/40/red-supreme-mechanix-gloves
cheap jordan shoes from america cheap jordan shoes for sale
سه شنبه 1 آبان 1397 06:40 ق.ظ
<a href="http://www.tecedecor.com/24/nike-air-force-1-comfort-premium-qs-hyper-punch ">nike air force 1 comfort premium qs hyper punch</a><a href="http://www.tecedecor.com/25/blue-and-pink-sail-air-max-pink-sail-boats ">blue and pink sail air max pink sail boats</a><a href="http://www.tecedecor.com/26/air-max-thea-shop-uk ">air max thea shop uk</a><a href="http://www.tecedecor.com/27/discount-mens-athletic-shoes ">discount mens athletic shoes</a>
cheap jordan shoes from america cheap jordan shoes for sale http://www.sac-espectacles.com/12/cheap-jordan-shoes-from-america-cheap-jordan-shoes-for-sale
usa olympic lebron 13
سه شنبه 1 آبان 1397 06:39 ق.ظ
<a href="http://www.premoagency.com/13/air-jordan-2-just-don-on-feet-air-jordan-2-don-c-beach-on-feet ">air jordan 2 just don on feet air jordan 2 don c beach on feet</a><a href="http://www.premoagency.com/14/nike-air-max-classic-bw-khaki-the-nike-air-classic-bw-also-gets-the-vachetta-tan-treatment ">nike air max classic bw khaki the nike air classic bw also gets the vachetta tan treatment</a><a href="http://www.premoagency.com/15/kof-mailbox-nike-kobe-9-elite-knit-stocking-christmas-present-from-champs-sports-video ">kof mailbox nike kobe 9 elite knit stocking christmas present from champs sports video</a><a href="http://www.premoagency.com/16/kobe-10-orange-and-yellow ">kobe 10 orange and yellow</a>
usa olympic lebron 13 http://www.lancashirecoachhire.com/38/usa-olympic-lebron-13
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo