تبلیغات
ایران نیوز - اعلامیه جهانی حقوق بشر

خبر گزاری جوانان ایران - آینه

اعلامیه جهانی حقوق بشر

تاریخ:چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397-05:37 ب.ظ

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر
این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استانده ی مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین المللی تلاش کند تا [همواره] بازشناسی مؤثر و دیده بانی جهانی [این حقوق ] را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها [تحصیل و] تأمین نماید.• ماده ی ۱

تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.

• ماده ی ۲

همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

• ماده ی ۳

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

• ماده ی ۴

هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.

• ماده ی ۵

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

• ماده ی ۶

هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

• ماده ی ۷

همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

• ماده ی ۸

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته اند.

• ماده ی ۹

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

• ماده ی ۱۰

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

• ماده ی ۱۱

۱. هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.

۲. هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

• ماده ی ۱۲

هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.

• ماده ی ۱۳

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه ای] درون مرزهای مملکت است. ۲. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.

• ماده ی ۱۴

۱. هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.

۲. چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.

• ماده ی ۱۵

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.

۲. هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.

• ماده ی ۱۶

۱. مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.

۲. عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.

۳. خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله ی جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.

• ماده ی ۱۷

۱. هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد.

۲. هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.

• ماده ی ۱۸

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

• ماده ی ۱۹

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

• ماده ی ۲۰

۱. هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.

۲. هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.

• ماده ی ۲۱

۱. هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.

۲. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.

۳. اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

• ماده ی ۲۲

هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد.

• ماده ی ۲۳

۱. هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.

۲. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.

۳. هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.

۴. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.

• ماده ی ۲۴

هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است.

• ماده ی ۲۵

۱. هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.

۲. دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.

• ماده ی ۲۶

۱. آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد.

۲. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.

۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.

• ماده ی ۲۷

۱. هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونه های مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره مند شود.

۲. هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.

• ماده ی ۲۸

هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین المللی است که در آن حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجرائی گردد.

• ماده ی ۲۹

۱. هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه ی او میسر می گردد، مسئول است.

۲. در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می بایست تنها زیر محدودیت هایی قرار گیرد که به واسطه ی قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه ی اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردمسالار تأمین گردد.

۳. این حقوق و آزادی ها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدف ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.

• ماده ی ۳۰

در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد[۳].
-------------------------

والسلام

مدیر سایت روز نامه الكترونیكی درد نیوز –ااد

astarao@yahoo.com/09119812795
رو زنامه الكترونیكی آستارا نیوز - آینا / دکتر محمدعلی اسلامی / مهندس محمدرضا اسلامی / مهندس سیامک آستارایی / سارا هالو /پپام هالو/كورش کبیر -/09119812795astarao@yahoo.com
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
nike lunar trainer 1 2015
چهارشنبه 16 مرداد 1398 12:38 ب.ظ
<a href="http://www.weareinternetmarketing.com/39/23-jordan-back-2014 ">23 jordan back 2014</a><a href="http://www.weareinternetmarketing.com/4/nike-lebron-12-brown ">nike lebron 12 brown</a><a href="http://www.weareinternetmarketing.com/40/air-yeezy-ii-2-sp-max-90-sky-blue-silver ">air yeezy ii 2 sp max 90 sky blue silver</a><a href="http://www.weareinternetmarketing.com/5/cheap-air-jordan-2012-shoes ">cheap air jordan 2012 shoes</a>
[url=http://www.webkaydol.com/15/nike-lunar-trainer-1-2015]nike lunar trainer 1 2015[/url]
mens air jordan 5 black grey white
چهارشنبه 16 مرداد 1398 12:38 ب.ظ
<a href="http://www.escrowsource.net/24/mens-asics-gel-quantum-360-silver-purple ">mens asics gel quantum 360 silver purple</a><a href="http://www.escrowsource.net/25/plantar-fascia-insoles ">plantar fascia insoles</a><a href="http://www.escrowsource.net/26/nike-hyperrev-2015-sky-blue-yellow ">nike hyperrev 2015 sky blue yellow</a><a href="http://www.escrowsource.net/27/new-balance-yellow-source-sneaker-news ">new balance yellow source sneaker news</a>
[url=http://www.bellavampetta.com/28/mens-air-jordan-5-black-grey-white]mens air jordan 5 black grey white[/url]
nike lunar vapor trout mens baseball cleats
چهارشنبه 16 مرداد 1398 12:37 ب.ظ
<a href="http://www.wolontariat2017.com/35/nba-kicks-nike-kobe-9-em-bright-mango-and-nike-air-foamposite-one-metallic-red-shine ">nba kicks nike kobe 9 em bright mango and nike air foamposite one metallic red shine</a><a href="http://www.wolontariat2017.com/36/nike-trainer-sc-2010-ladainian-tomlinson-pe ">nike trainer sc 2010 ladainian tomlinson pe</a><a href="http://www.wolontariat2017.com/37/nike-air-jordan-retro-14-xiv-low ">nike air jordan retro 14 xiv low</a><a href="http://www.wolontariat2017.com/38/nike-air-jordan-retro-3-ls-silver-red-graphite ">nike air jordan retro 3 ls silver red graphite</a>
[url=http://www.8thingstoknow.com/26/nike-lunar-vapor-trout-mens-baseball-cleats]nike lunar vapor trout mens baseball cleats[/url]
maroon air max girls
چهارشنبه 16 مرداد 1398 12:35 ب.ظ
<a href="http://www.niconatmfg.com/24/jordan-4-instagram ">jordan 4 instagram</a><a href="http://www.niconatmfg.com/25/air-jordan-retro-13-gold-gamma-blue ">air jordan retro 13 gold gamma blue</a><a href="http://www.niconatmfg.com/26/nike-kyrie-2-usa ">nike kyrie 2 usa</a><a href="http://www.niconatmfg.com/27/nike-zoom-vomero-pink-blue ">nike zoom vomero pink blue</a>
[url=http://www.mercer-studio.com/20/maroon-air-max-girls]maroon air max girls[/url]
air jordan aero mania negro blanco
چهارشنبه 16 مرداد 1398 06:27 ق.ظ
<a href="http://www.angelschristianacademy.net/Shoes_1/thunder-jordan-4-size-14 ">thunder jordan 4 size 14</a><a href="http://www.angelschristianacademy.net/Shoes_10/adidas-john-wall-green-pink ">adidas john wall green pink</a><a href="http://www.angelschristianacademy.net/Shoes_11/air-jordan-1-ko-2012-for-sale ">air jordan 1 ko 2012 for sale</a><a href="http://www.angelschristianacademy.net/Shoes_12/nike-air-huarache-c-pink-floral-the-girliest-sneaker-out-there ">nike air huarache c pink floral the girliest sneaker out there</a>
air jordan aero mania negro blanco http://www.onlineregistrations.net/Shoes_3/air-jordan-aero-mania-negro-blanco
blue and purple air max one
چهارشنبه 16 مرداد 1398 06:27 ق.ظ
<a href="http://www.twelve-tone-music.net/NHL_22/mens-nikolay-goldobin-77-vancouver-canucks-authentic-custom-jersey ">mens nikolay goldobin 77 vancouver canucks authentic custom jersey</a><a href="http://www.twelve-tone-music.net/NHL_23/womens-louis-domingue-70-tampa-bay-lightning-premier-custom-jersey ">womens louis domingue 70 tampa bay lightning premier custom jersey</a><a href="http://www.twelve-tone-music.net/NHL_24/mens-sam-reinhart-23-buffalo-sabres-premier-away-jersey ">mens sam reinhart 23 buffalo sabres premier away jersey</a><a href="http://www.twelve-tone-music.net/NHL_25/youth-scott-hartnell-17-nashville-predators-authentic-away-jersey ">youth scott hartnell 17 nashville predators authentic away jersey</a>
blue and purple air max one http://www.astp-proton.net/Shoes_1/blue-and-purple-air-max-one
nike air max all white women
چهارشنبه 16 مرداد 1398 06:27 ق.ظ
<a href="http://www.expmusic.net/NFL_28/big-and-tall-elite-jordan-sterns-46-kansas-city-chiefs-jersey ">big and tall elite jordan sterns 46 kansas city chiefs jersey</a><a href="http://www.expmusic.net/NFL_29/kids-elite-rick-wagner-71-detroit-lions-jersey ">kids elite rick wagner 71 detroit lions jersey</a><a href="http://www.expmusic.net/NFL_30/mens-game-levi-wallace-39-buffalo-bills-jersey ">mens game levi wallace 39 buffalo bills jersey</a><a href="http://www.expmusic.net/NHL_21/youth-ville-pokka-ottawa-senators-authentic-away-jersey ">youth ville pokka ottawa senators authentic away jersey</a>
nike air max all white women http://www.kupproje.net/Shoes_19/nike-air-max-all-white-women
kids legend bobby hart 68 cincinnati bengals jersey
چهارشنبه 16 مرداد 1398 06:26 ق.ظ
<a href="http://www.aboveandbeyondwindows.net/Shoes_20/womens-nike-kyrie-2-pink-blue ">womens nike kyrie 2 pink blue</a><a href="http://www.aboveandbeyondwindows.net/Shoes_3/trek-ls-vibram-fivefingers-review ">trek ls vibram fivefingers review</a><a href="http://www.aboveandbeyondwindows.net/Shoes_4/nike-lebron-10-basketball-shoes ">nike lebron 10 basketball shoes</a><a href="http://www.aboveandbeyondwindows.net/Shoes_5/air-jordan-5-icy-sole ">air jordan 5 icy sole</a>
kids legend bobby hart 68 cincinnati bengals jersey http://www.parallelpartners.net/NFL_27/kids-legend-bobby-hart-68-cincinnati-bengals-jersey
nike free run 2 olive green
چهارشنبه 16 مرداد 1398 06:26 ق.ظ
<a href="http://www.philmanleycpa.net/NFL_28/baby-game-bryce-callahan-37-chicago-bears-jersey ">baby game bryce callahan 37 chicago bears jersey</a><a href="http://www.philmanleycpa.net/NFL_29/womens-elite-mike-ramsay-99-tennessee-titans-jersey ">womens elite mike ramsay 99 tennessee titans jersey</a><a href="http://www.philmanleycpa.net/NFL_30/womens-elite-gabe-martin-50-arizona-cardinals-jersey ">womens elite gabe martin 50 arizona cardinals jersey</a><a href="http://www.philmanleycpa.net/NHL_21/womens-eric-comrie-1-winnipeg-jets-replica-player-jersey ">womens eric comrie 1 winnipeg jets replica player jersey</a>
nike free run 2 olive green http://www.arlingtoninsurance.net/Shoes_1/nike-free-run-2-olive-green
big and tall legend joey hunt 53 seattle seahawks jersey
چهارشنبه 16 مرداد 1398 06:25 ق.ظ
<a href="http://www.jobenomics.net/MNS_36/womens-new-orleans-pelicans-fanatics-branded-navy-fast-break-custom-jersey-icon-edition ">womens new orleans pelicans fanatics branded navy fast break custom jersey icon edition</a><a href="http://www.jobenomics.net/MNS_37/womens-de-anthony-melton-houston-rockets-white-jersey ">womens de anthony melton houston rockets white jersey</a><a href="http://www.jobenomics.net/MNS_38/youth-riccardo-orsolini-8-bologna-jersey ">youth riccardo orsolini 8 bologna jersey</a><a href="http://www.jobenomics.net/MNS_39/mens-bryn-forbes-11-san-antonio-spurs-camo-jersey ">mens bryn forbes 11 san antonio spurs camo jersey</a>
big and tall legend joey hunt 53 seattle seahawks jersey http://www.arquiteg.net/NFL_28/big-and-tall-legend-joey-hunt-53-seattle-seahawks-jersey
dating site
چهارشنبه 9 مرداد 1398 03:02 ب.ظ
I really like it when people get together and share opinions.
Great site, stick with it!
plenty of fish dating site
جمعه 28 تیر 1398 07:23 ب.ظ
Hi to all, the contents present at this website are in fact remarkable for people knowledge, well,
keep up the good work fellows.
viagra for sale in store
جمعه 17 خرداد 1398 11:07 ب.ظ

I do not even know the way I finished up right here, however I believed this post was good. I do not understand who you're but certainly you're going to a famous blogger if you happen to aren't already. Cheers!
gamefly free trial
جمعه 17 خرداد 1398 06:20 ق.ظ
magnificent issues altogether, you simply won a logo new reader.
What may you recommend in regards to your post
that you simply made some days ago? Any certain?
gamefly free trial
جمعه 17 خرداد 1398 01:47 ق.ظ
What's up i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this piece of writing i thought i
could also create comment due to this good piece of writing.
gamefly free trial
یکشنبه 12 خرداد 1398 09:40 ق.ظ
Hi there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew
where I could get a captcha plugin for my comment form?
I'm using the same blog platform as yours and I'm having trouble finding one?
Thanks a lot!
g
شنبه 21 اردیبهشت 1398 04:21 ق.ظ
I like the helpful information you provide to your articles.
I'll bookmark your weblog and check again right here regularly.
I am somewhat sure I'll learn lots of new stuff right right here!

Best of luck for the following!
http://mg-ritual.ru/venki
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 08:39 ب.ظ
業界最大級世界一流のブランド コピー 服 メンズ ,卸売, supreme 海外 通販 公式 スーパーコピー のブランドバッグや、
http://www.caldanainternational.com/terme
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 08:39 ب.ظ
スーパーコピーブランド大人気を海外激安通販専門店!にて2010年より営業しているスーパーコピーブランド専門店です。
https://librodepoesia.com/autor/josefa-nieva/
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 08:38 ب.ظ
グッチiPhone7ケースブランド
https://www.samouzdrawianie.pl/cialo/
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 08:38 ب.ظ
ブランド偽物コピーN級品,スーパーコピー時計日本激安販売通販専門店
http://www.smolensk-filarmonia.ru/poster
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 09:49 ق.ظ
スーパーコピー代引き通販後払ブランド専門店
https://www.kidsupfrontvancouver.com/privacy-policy/
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 07:44 ق.ظ
ルイヴィトン(LOUIS VUITTON)M43462_ブランドスーパーコピー優良店
https://pkfslovo.ru/kredit/
پنجشنبه 29 فروردین 1398 10:10 ب.ظ
スーパーコピー業界超人気のブランドコピー時計
https://www.deadvocatenwijzer.nl
پنجشنبه 29 فروردین 1398 10:09 ب.ظ
ブランドコピー
http://pylerome.com/node
شنبه 17 فروردین 1398 12:22 ب.ظ
シュプリーム コピー Tシャツ_SUPREME スーパーコピー ブランド スリッパサンダルコピー メンズと レディースのブランド 服
womens nike roshe run slip blue purple
شنبه 18 اسفند 1397 03:56 ق.ظ
<a href="http://www.thecnpexchange.top/29/lebron-11-on-sale-kids-jordans-1-woman ">lebron 11 on sale kids jordans 1 woman</a><a href="http://www.thecnpexchange.top/3/sneakers-release-july-28-30-2016 ">sneakers release july 28 30 2016</a><a href="http://www.thecnpexchange.top/30/where-to-buy-old-air-max-tailwinds ">where to buy old air max tailwinds</a><a href="http://www.thecnpexchange.top/31/blanc-gris-ciel-bleu-bonne-qualit-chaussures-nike-hyperdunk-2015 ">blanc gris ciel bleu bonne qualit chaussures nike hyperdunk 2015</a>
womens nike roshe run slip blue purple http://www.reisterstownautobody.top/34/womens-nike-roshe-run-slip-blue-purple
nike wmns dunk high skinny deep burgundy matte silver sail
شنبه 18 اسفند 1397 03:56 ق.ظ
<a href="http://www.dragonflyinterp.top/13/plum-fog-coats-the-nike-air-max-plus-satin ">plum fog coats the nike air max plus satin</a><a href="http://www.dragonflyinterp.top/14/womens-nike-air-max-tailwind-7-blue-orange ">womens nike air max tailwind 7 blue orange</a><a href="http://www.dragonflyinterp.top/15/womens-asics-gel-noosa-tri-9-yellow-black ">womens asics gel noosa tri 9 yellow black</a><a href="http://www.dragonflyinterp.top/16/nike-air-jordan-1-mid-grey-blue ">nike air jordan 1 mid grey blue</a>
nike wmns dunk high skinny deep burgundy matte silver sail http://www.castle-st-john.com/34/nike-wmns-dunk-high-skinny-deep-burgundy-matte-silver-sail
gray and blue air max 95
شنبه 18 اسفند 1397 03:56 ق.ظ
<a href="http://www.condatapool.top/17/nike-air-max-lunar-moon-buy-nike-air-max-lunar90-sp-moon-landing ">nike air max lunar moon buy nike air max lunar90 sp moon landing</a><a href="http://www.condatapool.top/18/nike-dunk-high-white-gridiron ">nike dunk high white gridiron</a><a href="http://www.condatapool.top/19/nike-free-og-crimson ">nike free og crimson</a><a href="http://www.condatapool.top/2/retro-jordan-collection-for-sale ">retro jordan collection for sale</a>
gray and blue air max 95 http://www.clubdelacepa.top/21/gray-and-blue-air-max-95
nike blazer low raspberry
شنبه 18 اسفند 1397 03:56 ق.ظ
<a href="http://www.arishomesqlinenergy.top/20/nike-tiempo-5-original ">nike tiempo 5 original</a><a href="http://www.arishomesqlinenergy.top/21/nike-air-presto-essential-trainers ">nike air presto essential trainers</a><a href="http://www.arishomesqlinenergy.top/22/nike-sb-lunar-stefan-janoski-mid-shield-on-feet ">nike sb lunar stefan janoski mid shield on feet</a><a href="http://www.arishomesqlinenergy.top/23/nike-dunk-sky-hi-grey-wmns-nike-dunk-sky-hi-essential-bone ">nike dunk sky hi grey wmns nike dunk sky hi essential bone</a>
nike blazer low raspberry http://www.teepeeproductions.com/201410/nike-blazer-low-raspberry
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo